A helyes tanári gyakorlat útmutatója

Az itt következő dokumentum eredetijét a Mindfulness-tanárképző Szervezetek Nagy-britanniai Hálózata hozta létre a tanárképzés magas minőségének a biztosítására. A nemzetközi standardnak számító szabályozást a Magyar Mindfulness és Kontemplatív Egyesület, hazánk szakmai szervezete változtatás nélkül vette át.

I. A mindfulness-alapú kurzusok tanításának gyakorlati útmutatója

Ez a gyakorlati útmutató azzal a céllal született, hogy segítse a mindfulness-alapú kurzusok oktatói munkáját. A mindfulness-tanfolyamok célja, hogy az embereknek mindfulness-t tanítsunk, melyek segítenek nekik fizikai és mentális egészségi problémáik megoldásában, illetve az élet támasztotta folytonos kihívásoknak való megfelelésben. Ez az útmutató olyan világi, mindfulness-alapú programok tanítására vonatkozik, melyek általános környezetben valósulnak meg, általában 8 hét alatt.

Ezek a programok:

 • racionális alapokon nyugszanak,
 •  tanár vezeti őket,
 • úgy kerültek kialakítására, hogy mérhetőek legyenek,
 • rögzített tanterven alapulnak, melyek minimum 8 foglalkozást tartalmaznak, legalább 30–45 perc otthoni gyakorlást feltételeznek, személyes fejlődésre és tapasztalati tanulásra építkeznek,
 • nyíltan elköteleződnek a bizonyítékokkal alátámasztott megközelítés mellett. 

Ezért ez az útmutató nem csak az 1. függelékben felsorolt tanfolyamtípusok tanáraira vonatkozik.

A mindfulness-alapú megközelítésekkel dolgozó tanárnak az alábbi szabályokat kell követnie:

A. Mindfulness-alapú tanárképzés

 1. El kell sajátítania a mindfulness-alapú kurzusok megtanítandó tananyagát, különös tekintettel a mindfulness-alapú tanfolyamok magját jelentő meditációs gyakorlatok személyes, elmélyült megtapasztalására. Ez a tanulás és tapasztalás egyéni vagy csoportos, mindfulness-alapú kurzuson való részvételt feltételez.
 2. El kell végeznie egy minimum 12 hónapos, mindfulness-alapú tanárképző programot vagy szupervíziós képzési útvonalat, mely lehetőséget ad az elmélyülésre és a tananyag alapos megismerésére.

B. A mindfulness-alapú tanárképzésen kívüli követelmények

 1. Olyan pszichológiai, egészségügyi, oktatási vagy szociális téren megszerzett végzettség, illetve azzal ekvivalens élettapasztalat, amilyet a mindfulness-tanítás szervezeti környezete megkövetel.
 2. A mindfulness-tanárnak ismernie kell azt a populációt, amelyiknek a módszereket tanítja, illetve tapasztattal is kell rendelkeznie velük kapcsolatban, beleértve mindebbe a csoportok/egyének tanításával, terápiájával és egyéb gondozásával kapcsolatos tapasztalatot is, kivéve, ha ezt a tudást és tapasztalatot maga a mindfulness-alapú tanárképzés adekvát szinten megadja. Mindezen szabály alól kivétel az, amikor a tanításban egy olyan kolléga segít, aki jól ismeri a célpopulációt, és releváns képzettsége van. E segítő kollégának is értenie kell azonban, hogy mit jelent a mindfulness-alapú megközelítés.
 3. MBCT tanítása esetén szükséges a releváns, alapvető pszichológiai folyamatok, a kapcsolódó kutatások és a bizonyítékokkal alátámasztott gyakorlat ismerete, kivéve, ha ezt a tudást és tapasztalatot maga a mindfulness-alapú tanárképzés adekvát szinten megadja.
 4. MBCT vagy más, klinikai környezetben tanított mindfulness-alapú kurzus esetén megfelelő szakmai, klinikusi képzettség szükséges.

 

C. Folyamatos szakmai követelmények

 1. Elkötelezettség a személyes mindfulness-gyakorlás mellett, amely
 • napi formális és informális gyakorlásban,
 • illetve évente legalább egy, tanár által vezetett mindfulness-meditációs elvonuláson való részvételben valósul meg.

 

 1. Olyan folyamatokban való részvétel, amelyek a mindfulness-alapú tanítás gyakorlatát fejlesztik:
 • folyamatos kapcsolattartás felépítése és fenntartása más mindfulness-gyakorlókkal és -tanárokkal a tapasztalatok megosztása, illetve az együttműködő tanulás érdekében és
 • egy tapasztalt, mindfulness-alapú tanár szupervíziójában való rendszeres részvétel, beleértve ebbe:

i. a személyes mindfulness-gyakorlással és a mindfulness-alapú tanítási gyakorlattal kapcsolatos személyes folyamatokra vonatkozó reflexiók és belátások lehetőségét,

ii. illetve annak a lehetőségét is, hogy a szupervizor rendszeres visszajelzést ad a tanítási gyakorlatról. Mindez történhet videófelvételek segítségével, a foglalkozáson való személyes részvétellel, és közös tanítással is, amelyek során a kölcsönös visszajelzések segítik a szakmai fejlődést.

 1. A folyamatos fejlődés melletti elkötelezettség felmutatása, amely továbbképzéseken való részvételben, a mindfulness-re vonatkozó kutatások követésében, videóra rögzített tanítási gyakorlat elemzésében, webfórumokban való részvételben stb. nyilvánulhat meg.
 2. A tanár szakmai és munkakörnyezetére vonatkozó etikai útmutatások betartása.

1. függelék: Tanfolyamtípusok listája

 

II. A mindfulness-alapú tanárokat képző trénerek gyakorlati útmutatója

A trénereknek meg kell felelniük a „A mindfulness-alapú kurzusok tanításának gyakorlati útmutatójában” leírt feltételeknek.

Ezen túlmenően pedig a következő kritériumokat is teljesíteniük kell:

 1. A tréner legalább hároméves, legalább kilenc tanfolyam egyedüli tanítására kiterjedő tapasztalattal rendelkezik.
 2. A tréner által kínált képzési útvonal legalább 12 hónapos időtartamú.
 3. A trénernek gyakorlott tanárnak kell lennie a mindfulness-alapú tanfolyamok területén – s mindezt tapasztalt kollégái is tanúsítják, lehetőleg a Mindfulness-alapú intervenciók oktatói értékelési kritériumainak („Mindfulness-Based Interventions: Teaching Assessment Criteria”) megfelelve.
 4. A tréner egy nála tapasztaltabb tréner tanítványaként képződött, demonstrálva saját tanárképzési kompetenciáit.
 5. Folyamatosan tanít mindfulness-alapú tanfolyamokat különféle szinteken, miközben tanárokat is képez.
 6. Rendszeres szupervízióban vesz részt, amely érinti a tanítási gyakorlatát, személyes mindfulness-gyakorlását, illetve más trénerekkel való egyenrangú kapcsolatait is.
 7. Évente részt vesz minimum 7–10 napos, csöndes elvonulásokon, amelyek segítenek elmélyíteni a gyakorlását.
 8. Tájékozódik és folyamatosan lépést tart a mindfulness-alapú intervenciókkal kapcsolatos kutatási fejleményekkel, különös tekintettel a tanárképző szervezetek területére.
 9. Lépést tart a mindfulness-alapú tanítási kompetenciák értékelési módszertanának a változásával, betartva a gyakorlati útmutatásokat.
 10. A tréner személyét áthatja a mindfulness gyakorlata és megértése. Mindennek a forrása a releváns, tudományos/klinikai megértés és a releváns, spirituális, filozófiai hagyományokhoz tartozó történelmi elődök ismerete – melyek közül első helyen a buddhizmus említendő.
 11. A tréner együttérző és erős csapatjátékos, szívesen dolgozik tanárképző csapatban, szívesen működik együtt más tanárképző trénerekkel.

A mindfulness-alapú tanárokat képző trénernek a következő területeken van szüksége jól fejlett készségekre, alapos megértésre és helyes viselkedésre:

 1. A mindfulness komplexitásának a tapasztalati megértése. Mindez nemcsak a megközelítés módjára vonatkozik, hanem a mindfulness transzformációs potenciáljára is.
 2. A mindfulness-alapú tanfolyamok tantervi elemeinek mély, alapos és maradéktalan megértése, különös tekintettel azok céljaira.
 3. A mindfulness-alapú tanfolyamok elméleti alapelveinek megértése.
 4. Csoportvezetési készségek, különös tekintettel a biztonságos, ugyanakkor kihívásokat támasztó tanulási környezet megteremtésének készségére.
 5. Az a támogató készség és képesség, amelynek segítségével a képzésben résztvevők fel tudják ismerni saját erősségeiket és fejlődési szükségleteiket, s amely a további tanulást ösztönző visszajelzéseket tud nyújtani.
 6. A mindfulness-alapú megközelítések taníthatóak terápiás környezetben, de hagyományos és specifikus kontextusokban is. A trénernek komplex megértéssel kell rendelkeznie ezekről a kontextusokról, azok határterületeiről, miközben elkötelezett nyíltsággal fordul feléjük, bármilyen kontextusban is tanítsa a mindfulness-t.

A tréner a saját szakmája vagy képzése etikai normáit betartva dolgozik, mindemellett különösen fejlett érzékenységgel fordul a következők felé:

 • Csak a saját kompetenciája határain belül végez képzési tevékenységet.
 • Az informális és formális mindfulness-gyakorlást illetően sosem követel meg többet a képzésében részt vevőktől, mint önmagától.