Mi a mindfulness-alapú szupervízió?

Amennyiben reflektálni kívánunk saját mindfulness-tanításunkra és -gyakorlásunkra, a mindfulness-alapú szupervízió felmérhetetlenül értékes lehetőség a számunkra.

A szupervízió teret ad, ahol együtt tudjuk felfedezni a saját tanításomat, gyakorlásomat, belső folyamataimat. Ennek a térnek a biztonsága és a kettőnk között felépült bizalom teszi lehetővé, hogy a gyakorlásomban el tudjak menni a határokig, és még barátságosabban tudjam kezelni az emberi „gyarlóságaimat”. A kettőnk közötti kapcsolat támogatja a fejlődésemet, és segít mélyíteni a mindfulness-szel kapcsolatos megértésemet. – Egy szupervízióban részt vevő mindfulness-tanár

Eltérően más szupervíziós folyamatoktól (pl. a pszichoterápia, szociális munka területén) a mindfulness-szupervízió nemcsak a tanári munkánkra fókuszál, hanem szükségszerűen foglalkozik a személyes mindfulness-gyakorlásunk kérdéseivel, valamint azzal is, hogy mindez, hogyan hat ki a munkánkra és a mindennapi életünkre. A tudatos jelenléten alapuló szupervízió abban is egyedi folyamat, hogy minden egyes szupervíziós alkalom magának a mindfulness-nek a gyakorlása, beleértve ebbe a testi jelenlét és az együttérzés gyakorlását is. A szupervíziós folyamat része lehet az élő, helyszíni zanítási gyakorlat és visszajelzés, a tanítás során felmerülő nehézségekkel kapcsolatos tapasztalatok mélységi felderítése, a levideózott tanfolyami foglalkozás közös megbeszélése, az egyéni meditációs gyakorlás megbeszélése, sőt a közs meditációgyakorlás is. Maguk a szupervíziós alkalmak nagy mértékben építenek az együttműködésre. Az alapvető szándék az, hogy a szupervizor és a szupervizionált között felépüjön egy szövetség, amely támogatja a szupervizionált személyes gyakorlásának a nyitott és kreatív fölfedezését, beleértve ebbe azt is, hogy ez milyen kölcsönhatásban van a tanári és egyéb munkával.

Nagyon hálás vagyok, hogy van szupervízió. Ebben a térben mélységes tisztelettel és szeretettel vagyunk egymás iránt. Itt fel tudom fedezni, bármi is jelenjen meg a számomra, meg tudom ünnepelni, ha valami jó, és át tudom ölelni, meg tudom érteni a kihívásaimat, a fájdalmaimat. A szupervizorom bölcsessége és tapasztalata nagyon értékes nekem, ráadásul mindig olyan nagy tekintettel van rám. A tanulságok egy része közvetlenül érkezik, pl. szerepjátékokon vagy a szupervizorom saját tapasztalatain keresztül, egy másik része azonban szó szerint átszivárog belőle, mert egyszerűen megtestesíti azt. – Egy szupervizionált.

A folyamatos mindfulness-alapú szupervízió része a mindfulness-tanfolyamokat tanító tanárok munkájának, a gyakorlati útmutató is hangsúlyozza ennek fontosságát. Ezen az oldalon keresztül kizárólag már végzett vagy még képzésben lévő MBSR-tanárok szupervíziójáról esik szó. A tanított környezetet tekintve a kompetencia az általános populációra, illetve addiktológiai kliensekre terjed ki (ez utóbbiak klinikai környezetben is). Az általános lakosságba általában beleértendők a nem súlyos mentális zavarral élők is. A mindfulness-alapú szupervízó tematikáját tekintve a következőket öleli fel:

  • tanítási készségek és ismeretek: a jelentkezők alkalmasságának a felmérése, a megfelelő tananyag részleteinek és összefüggéseinek az ismerete, gyakorlatvezetés, a tapasztalatok iránti érdeklődés (a megértés facilitálása), tanfolyami jegyzet, időzítés, az MBI:TAC hat területe szerinti növekedés
  • kontextus: célcsoport- és problémaspecifikus kontextus (MBSR, MBCT, daganatos betegségek, gyerekek, addikciók stb.), szervezeti kontextus (pl. általános, klinikum, iskola, börtön stb.), kulturális kontextus
  • csoport- és egyéni folyamatok: fejlődési folyamatok, csoportdinamika, egyéni dinamika, személyes kapcsolódás
  • a mindfulness elmélete és megértése: az MBSR- és MBCT- folyamatok és gyakorlatok intenciói, az univerzális emberi létezésállapot, az MBA-k mögötti alapvető buddhista és pszichológiai princípiumok, intellektuális és tapasztalati megértés
  • folyamatos meditáció és gyakorlás: annak a tapasztalati tudásnak a forrása, amelyből az intellektuális megértés is táplálkozni tud

Készült a Mindfulness Network anyagai alapján.