Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató célja, hatálya, módosítása

A tudatossag.net weboldal üzemeltetője, Barta András (továbbiakban Szolgáltató/Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) összhangban.

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót a Szolgáltató bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Az adatkezelési tájékoztató a tudatossag.net weboldalon kerül közzétételre, és annak közzétételével lép hatályba.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Kapcsolatfelvételi űrlap:

Itt veheted fel velem a kapcsolatod, ha bármi kérdésed van. Az elküldött űrlap tartalmát és a küldés dátumát elmenti a rendszer, ezeket az adatokat határozatlan ideig megőrizzük. Nem használjuk fel marketing- vagy egyéb célokra, harmadik félnek nem adjuk át. Bármikor kérheted, hogy a rád vonatkozó adatokat töröljük a rendszerből.

Jelentkezés űrlapok:

Az aktuális tanfolyamokra, táborokra űrlap kitöltésével jelentkezhetsz. Az elküldött űrlap tartalmát és a küldés dátumát elmenti a rendszer, ezeket az adatokat határozatlan ideig megőrizzük. Nem használjuk fel marketing- vagy egyéb célokra, harmadik félnek nem adjuk át. Bármikor kérheted, hogy a rád vonatkozó adatokat töröljük a rendszerből.

A Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó tanárképzések adatainak kezelését maga a törvény szabályozza.

Hírlevél:

Lehetőség van a honlapon feliratkozni email értesítőre, amit akkor küldünk ki, ha új tanfolyam vagy tábor indul, és erről születik egy bejegyzés az oldalon. Az űrlapon az email címet kérjük be, ezen felül a jelentkezés dátumát tároljuk. Ezt az adatot csak erre a célra használjuk, hogy az általad kért híreket megkapd emailben. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Bármikor leiratkozhatsz erről a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozó linken, vagy tőlünk is kérheted, hogy töröljük az adataid.

A tanfolyamot már elvégzők feliratkozhatnak egy olyan hírlevélre, amiben haladóknak szóló eseményeket hirdetünk. Az űrlapon az email címet kérjük be, ezen felül a jelentkezés dátumát tároljuk. Ezt az adatot csak erre a célra használjuk, hogy az általad kért híreket megkapd emailben. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Bármikor leiratkozhatsz erről a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozó linken, vagy tőlünk is kérheted, hogy töröljük az adataid.

Sütik:

Látogatottsági statisztikai adatok gyűjtésére a Google Analytics szolgáltatását használjuk.  Az adatokat a Google tárolja, amiket statisztika formájában ad át részünkre, beazonosítható adatok nélkül. Egyéb sütiket nem használunk.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Az adatokat határozatlan ideig őrizzük meg, de bármikor kérheted, hogy részedre elküldjük a téged érintő adatokat, vagy töröljük azokat.

Kapcsolati adatok:

Bármilyen felmerülő kérdéssel a kapcsolati űrlapon keresztül tudsz hozzánk fordulni: https://tudatossag.net/kapcsolat/

Az Adatkezelő megnevezése, adatai

Adatkezelő megnevezése és lakcíme: Barta András, 1016 Bp., Számadó u. 9.

Adatfeldolgozók, adattovábbítás

Az adatok kezeléséhez különböző vállalkozásokat vehetünk igénybe, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatokat továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozó végzi az adatok feldolgozását:

–  Adatfeldolgozó neve és címe: GOOGLE LLC (USA) Adatfeldolgozás célja: profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, reklám megjelenítése

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk

A Google LLC és tagvállalatai szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA –EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 Adatbiztonság

–  Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsaaz érintettek magánszférájának védelmét.

–  Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

–  Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen a jogosulatlan hozzáférés,a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

–  Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

–  A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik: a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről; a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről; a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

–  A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen.

–  Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, hack-ek, egyéb támadások ellen.

Felhasználó kötelezettségei

A weboldal keretében bármely Felhasználó az e-mail címének és személyes adatainak megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő ad meg –helytálló –adatokat és indít megrendelést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor a Felhasználók kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem érintett kérdések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.