Mi az MBSR?

A mindfulness meditációi azoknak szólnak, akik nyitottabb, őszintébb életre vágynak. Akik e módszereket tartósan gyakorolják, úgy tapasztalják, hogy ez az út nagyobb szabadsághoz és kevesebb szenvedéshez vezet.

A mindfulness maga a tudatos jelenlét. Tudatosan jelen vagyunk abban, ami itt és most történik velünk – a testünkben és a tudatunkban. Amikor belső történéseinkre figyelünk, lehetőségünk nyílik rá, hogy tetten érjük automatikus, meggondolatlan reakcióinkat. Ha pedig ez megtörténik, esélyt kapunk rá, hogy kilépjünk a programozottság világából, és tudatos döntéseket hozzunk.

Ezeket a meditációkat általában 8 hetes MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – tudatosságalapú stresszcsökkentés) tanfolyamokon tanuljuk meg. Az MBSR egy Jon Kabat-Zinn és munkatársai által kidolgozott, főként buddhista meditációs módszerekre, illetve részben hatha jógára alapozott önsegítő program, amelynek során olyan technikákat tanulunk, amelyekkel testi és tudati szenvedésünk tudjuk mérsékelni – vagy akár teljesen meg is szüntetni.

Általában csoportos tanulásról van szó. Hetente tartunk 2-3 órás foglalkozásokat, s majdnem minden héten megtanulunk és gyakorlunk egy-egy meditációs technikát. Emellett pedig alapvető, gyakorlati tudást is szerzünk a tudat és az érzelmek működéséről. Habár társas tanulásról van szó, a munka lényegi részét mindenki otthon, önmaga végzi, az egyes technikákat mindenki egyedül gyakorolja.

Ezért fontos az elköteleződés: csak akkor derülhet ki, hasznos-e számunkra ez a módszer, ha mindennap, rendszeresen, több héten át gyakorolunk. Ha izmokat akarunk növeszteni, kitartóan kell sportolnunk. Ha tudatosságunkat, tudatos jelenlétünket akarjuk erősíteni, akkor hasonló kitartással kell a meditációkat is gyakorolnunk. Mire vége a tanfolyamnak, egészen biztosan tapasztalni fogunk valami változást az életünkben. Valamint kialakul egy elképzelésünk arról, hogy mely technika vagy mely technikák a leghasznosabbak a számunkra, és hosszú távon abban, azokban mélyülünk el.

Az általam tartott, kezdő MBSR-tanfolyamok 8 héten át tartanak, minden héten van egy 2,5 órás foglalkozás. Valamikor a hatodik hét környékén, szombaton vagy vasárnap pedig tartunk egy hatórás gyakorlónapot – itt nem tanulunk újat, hanem csak gyakorlunk. Ezenkívül időnként indítok középhaladó tanfolyamot is, hasonló időbeosztással, azoknak, akik már elvégeztek egy kezdő tanfolyamot, és szeretnének jobban elmélyülni a szemléletben.

Évente egyszer, általában nyár elején ötnapos tábor (elvonulás) keretében is át szoktam adni az MBSR-tanfolyam anyagát. Ezenkívül pedig évente egyszer szoktam tartani szintén ötnapos, csendes (vagyis a beszélgetést mellőző) elvonulást azoknak, akik már megtapasztalták a módszert, és szeretnének még jobban elmélyülni benne.

Kivételesen arra is szokott lehetőség lenni, hogy valaki egyénileg tanuljon. Itt tudsz minderről tájékozódni.

Mióta a Massachusetts-i Egyetem Stresszklinikáján kidolgozták és alkalmazni kezdték ezt a programot, a mindfulness szinte világméretű mozgalommá vált, különösen az angolszász országokban terjedt el. Számos új, tudományosan is akkreditált módszer született azóta, mint pl. az MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – tudatosságalapú kognitív terápia) vagy az MBPT (Mindfulness-Based Pain Therapy – tudatosságalapú fájdalomterápia), de létezik már kifejezetten szülőknek, természetkedvelőknek vagy pedagógusoknak szóló program is.

A tudatos jelenlét meditációinak hasznát könyvtárnyi tudományos kutatás támasztja alá. A hét­köz­napi szenvedés mér­té­kének a csök­ken­tésén túl számos men­tális és testi probléma esetén is sok­szor hasz­nosan alkal­maz­ható (pl. fájdalom­zavar és krónikus fájdalmak, alvászavar, szo­ron­gásos álla­potok, a depresszióba való vissza­esés meg­elő­zése, evés­za­varok, füg­gő­ségek, ADHD, pánik­zavar, az immun­rend­szer erő­sí­tése – de ez a fel­so­rolás szinte vég­telen hosszú­ságú lehetne). Mind­ezektől füg­get­lenül az MBSR a szó hagyo­má­nyos értel­mében nem terápia, még csak nem is tanács­adás – sokkal inkább „önma­gunkkal való törődés”. Jon Kabat-Zinn szerint aki meditál, az önmagát gyógyítja.

Ma már önállóan, az interneten keresztül, csoportokban, de egyénileg is lehet tanulni ezeket a módszereket – tanárral vagy tanár nélkül, ingyen, elérhető áron vagy épp sok pénzért. Egyelőre kevés országban szabályozzák, ki lehet mindulness-tréner, s ezért a tanítás színvonala nem mindig garantált.

A Magyarországon MBSR-t vagy más, hasonló módszereket tanító szakemberek jó részét a Mindfulness Szakmai Hálózat regiszterében találod.

Ha általában a mindfulness-ről, azaz a tudatos jelenlét szemléletéről és történetéről szeretnél olvasni, érdemes ezt a cikket átolvasnod: Mi a mindfulness?